ثبت نام کارگاه های آموزشی

    شما می توانید برای رزرو کارگاه ها از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

    در صورت تکمیل شدن ظرفیت کارگاه ها، می توانید با بررسی مجدد در آینده از تاریخ های جدید آگاه شوید