چاپ و نشر کتاب

مطالعه صفحات زیر برای چاپ و نشر کتاب به شما پیش نهاد می شود:
چاپ و نشر کتاب
مراحل چاپ کتاب انواع قرارداد چاپ کتاب با ناشر
هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب فوری در تیراژ پایین
راهنمای انتخاب روش چاپ کتاب زمینه های چاپ کتاب
محاسن چاپ کتاب در انتشارات ارشدان ارشدان در نمایشگاه بین المللی کتاب

 

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)            02166574162

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.