سیاست های انتشارات ارشدان

بسمه تعالی

شاید امروزه دنیای مجازی دسترسی به منابع را آسان نموده ولی همچنان دسترسی به برخی منابع خاص برای همگان به راحتی میسر نیست. موسسه آموزشی تالیفی ارشدان در  راستای اهداف والای وزارتین و دانشگاه آزاد، در جهت اجرای عدالت در دسترسی به منابع کنکور ارشد و دکتری برای همگان قدم برمیدارد و از مهمترین ایده آل های موسسه دسترسی همگان به منابع کنکور به صورت یکسان است تا رقابت به شکل صحیح انجام شود تا مبادا فرهیختگان و نخبگان کشوری به خاطر عدم دسترسی به منابع کنکور ارشد و دکتری در میدان رقابت حذف  شوند.

مطمئنا افزایش سطح آشنایی با مقاله نویسی و پروپوزال نویسی و رفرانس نویسی و انواع مهارت های علمی دیگر برای جامعه کنونی ما که هر روز بیشتر از دیروز به سمت ارتقای تولید علم می رویم، لازم و ضروری است. صد البته افزایش دانش ما در این موراد باعث میشود تا تولید دانش ما بهتر و بیشتر به ثمر بنشیند و درچشم جهانیان روشن تر شود.

و من الله التوفیق

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان