سمینار نوابغ بازاریابی و فروش ایرانی

با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و همگامی شرکت ایران تایپیست، ثبت سفارش از طریق تلگرام برای کاربران گرامی مهیا شده است. برای ثبت سفارش ترجمه یا تایپ  از طریق تلگرام می توانید از روش زیر استفاده نمایید.

سفارش ترجمه یا تایپ از طریق تلگرام:

1- در وب سایت ثبت نام نمایید. ثبت نام
2- سپس سفارش ترجمه یا تایپ ثبت نمایید و هنگام ثبت سفارش گزینه ارسال با پیک یا تحویل حضوری را کلیک نمایید (فرض نمایید که فایل را حضورا می خواهید بیاورید یا می خواهید پیک نمایید)
3- وقتی در سایت سفارش ثبت نمایید، وبسایت به شما شماره سفارش می دهد.
4- فایل یا عکس هایی  که میخواهید ترجمه یا تایپ شود، به موبایل بخش مربوطه در زیر تلگرام نمایید  و شماره سفارش را به اپراتور بگویید تا  فایل ها یا عکس های شما  را به سفارش شما منتقل نماید.
 

  • بخش تایپ در ساعت اداری                            09196889320
  • بخش ترجمه در ساعت اداری                           09195920598

  • بخش ترجمه در ساعت غیر اداری                   09199170040
  • بخش تایپ در ساعت غیر اداری                                09197733916

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

 

1

ایران تایپیست

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

مرحله بعد

 

2

 

ایران تایپیست

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

مرحله بعد

 

3

 

ایران تایپیست

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

مرحله بعد

 

4

ایران تایپیست

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

مرحله آخر

 

5

iran typist

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

 

  • بخش تایپ در ساعت اداری                                           09196889320  
  • بخش ترجمه در ساعت اداری                                        09195920598

 

  • بخش ترجمه در ساعت غیر اداری                       09199170040
  • بخش تایپ در ساعت غیر اداری                                        09197733916