سمینار تفکر استراتژیک

زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها و گرایش ها اولین و کاملترین مرجع  تخصصی و بهینه سازی شده برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. مجموعه زبان تخصصی ارشدان حدود 80 درصد رشته ها و گرایش ها را تحت پوشش قرار می دهد و بقیه گرایش ها نیز در حال تکمیل می باشد. در صورت لزوم می توانید با تلفن های زیر در ارتباط باشید.
 

برای خرید کتاب می توانید در ساعت اداری با 021476255 یا 02166121606 تماس بفرمایید.
یا اینکه از تلگرام درخواست خود را به 09197349100 ارسال نمایید
یا اینکه در خواست خود را به آدرس arshadanpublication@gmail.com ارسال نمایید.
  • قیمت زبان تخصصی تمامی رشته ها  10 هزار تومان می باشد
  • ارسال کتاب زبان تخصصی به سراسر کشور رایگان می باشد (حتی یک جلد)
    امکان خرید آنلاین و دانلود پی دی اف کتاب نیز در همین صفحه وجود دارد

 

تصویر جلد های کتاب زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها و گرایش ها

برای خرید می توانید بر روی هر کدام جلد کتاب های زبان تخصصی کلیک نمایید

کتاب زبان تخصصی پزشکی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی پزشکی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی پزشکی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی پزشکی

 

کتاب زبان تخصصی تاریخ ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی تاریخ و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی تاریخ

 

کتاب زبان تخصصی جغرافیا

پشت جلد کتاب زبان تخصصی جغرافیا ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی جغرافیا و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی جغرافیا

 

کتاب زبان تخصصی حسابداری

پشت جلد کتاب زبان تخصصی جغرافیا ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی حسابداری و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی حسابداری

 

کتاب زبان تخصصی حقوق ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی ارشدان حقوق

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی حقوق و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی حقوق

 

کتاب زبان تخصصی روانشناسی

پشت جلد کتاب زبان تخصصی روانشناسی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی روانشناسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی روانشناسی

 

کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی ارشدان

پشت چلد کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی

 

کتاب زبان تخصصی علوم اقتصادی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی علوم اقتصادی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی علوم اقتصادی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی علوم اقتصادی

 

کتاب زبان تخصصی علوم سیاسی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی علوم سیاسی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی علوم سیاسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی علوم سیاسی

 

کتاب زبان تخصصی فلسفه ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی فلسفه ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی فلسفه و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی فلسفه

 

کتاب زبان تخصصی مدیریت ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی مدیریت ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مدیریت و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مدیریت

 

کتاب زبان تخصصی ریاضی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی ریاضی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی ریاضی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی ریاضی

 

کتاب زبان تخصصی زمین شناسی ارشدان

پشت جلد زبان تخصصی زمین شناسی ارشدان

کتاب زبان تخصصی زمین شناسی تمامی گرایش ها

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی زمین شناسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی زمین شناسی

 

کتاب زبان تخصصی زیست شناسی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی زیست شناسی ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی زیست شناسی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی زیست شناسی

 

کتاب زبان تخصصی شیمی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی ارشدان شیمی

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی شیمی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی شیمی

 

کتاب زبان تخصصی فیزیک ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی فیزیک ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی فیزیک و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی فیزیک

 

کتاب زبان تخصصی محیط زیست ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی محیط زیست ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی محیط زیست و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی محیط زیست

 

کتاب زبان تخصصی کشاورزی گروه 1 ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی کشاوررزی 1 ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 1 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 1

 

کتاب زبان تخصصی ارشدان کشاورزی 2

پشت جلد کتاب زبان تخصصی کشاورزی 2 ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 2 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی

 

کتاب زبان تخصصی کشاورزی 3 ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی کشاورزی 3 ارشدان

کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 3 تمامی گرایش ها

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 3 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصی مهندسی کشاورزی 3

 

کتاب زبان تخصصی کشاورزی 4 ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی کشاورزی 4 ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهنرسی کشاورزی 4 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهنرسی کشاورزی 4

 

کتاب زبان تخصصی کشاورزی 5 ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی کشاورزی 5 ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی  5 و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی  5

 

گتاب زبان تخصصی ارشدان کشاورزی 6 و 7

پشت جلد کتاب زبان تخصصی راشدان کشاورزی 6 و 7

 

کتاب زبان تخصصی معماری و طراحی شهری ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی راشدان معمریا و طراحی شهری ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی معماری و طراحی شهری و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی معماری و طراحی شهری

 

کتابز بان تخصصی برق ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصیر برق ارشدان

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی برق و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی برق

 

کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی ارشدان مهندسی شیمی

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی

 

کتاب زبان تخصصی صنایع ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی صنایع ارشدان

کتاب زبان تخصصی صنایع تمامی گرایش ها

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی صنایع و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی صنایع

 

کتاب زبان تخصصی عمران ارشدان

پشت جلد کتاب زبان تخصصی عمران ارشدان

کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران تمامی گرایش ها

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران

 

کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر ارشدان

پشت جلد زبان تخصصی ارشدان مهندسی کامپیوتر

   جزییات کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر  تمامی گرایش ها

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر

 

کتاب زبان تخصصی ارشدان مهندسی مکانیک

پشت جلد کتاب زبان تخصصی مکانیک ارشدان

کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک تمامی گرایش ها

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک

 

کتاب زبان تخصصی ارشدان مهندسی مواد و متالورژی

پشت جلد کتاب زبان تخصصی مواد و متالوزی

دانلود رایگان چند صفحه اول کتاب زبان تخصصی مهندسی مواد و متالورژِی و لیست مدرسین و مولفین

خرید آنلاین و دانلود کامل فایل پی دی اف کتاب زبان تخصصی مهندسی مواد و متالورژِی

 

 

برای خرید کتاب می توانید در ساعت اداری با 021476255 یا 02166121606 تماس بفرمایید.
یا اینکه از تلگرام درخواست خود را به 09197349100 ارسال نمایید
یا اینکه در خواست خود را به آدرس arshadanpublication@gmail.com ارسال نمایید.
  • قیمت زبان تخصصی تمامی رشته ها  10 هزار تومان می باشد
  • ارسال کتاب زبان تخصصی به سراسر کش