سمینار مدیریت زمان

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

چاپ کتاب

مدیر ارشدان: خانم دکتر شهاب              09197349500

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه کتاب

مدیر داخلی ایران تایپیست: خانم فدایی 09198244151

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

صفحه بندی کتاب

چاپ کتاب: آقای امیریان         09198282100   

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تایپ

مدیر بخش تایپ: اقای شریعتی        09196889320

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ایران تایپیست

مسئول تدارکات: خانم موسوی

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه تخصصی

مدیر روابط عمومی: آقای شیردل         09199398913

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه فوری

پی گیری ترجمه: آقای مسلمی         09197349200

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه مقاله دانشجویی

مدیر بخش ترجمه: خانم عبدی       09199398915

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه و تایپ و تحقیق

امور مالی: خانم شایگان       09199398916

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

سایت ترجمه

پی گیری ترجمه: خانم رازنهان  09195920595

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه حرفه ایی

قیمت گذاری ترجمه: خانم بهزادی        09195920598

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تایپ فوری

پی گیری تایپ: خانم حبیبی       09195920597

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه دقیق

پی گیری ترجمه: خانم کرمیان         09198282007

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه میدان انقلاب

پی گیری تایپ و ترجمه شعبه انقلاب: خانم حاجی زاده

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ارشدان

مدیریت شتابدهنده آکا: دکتر شمس الدین یوسف آملی

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تایپ پایان نامه

پی گیری تایپ: خانم خدادادی           09197349300

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

دیجیتال مارکتینگ

مسئول کارگزینی: خانم علوی             09196889330

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه و تایپ تهران

مدیر شعبه انقلاب ایران تایپیست: آقای شهبازی      09199398917

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تحقیق

قیمت گذاری بخش تحقیق: خانم آدر           09195920594

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

پایان نامه و مقاله

قیمت گذاری بخش تحقیق: خانم بیک زاده        09197349100